ראשי מועצה בעבר

1950-1954
שלום גרוס ז"ל
קיבוץ אושה
1954-1960
משה קרוא ז"ל
קיבוץ ר. יוחנן
1960-1982
יעקב רם ז"ל
קיבוץ יגור
1982-1997
משה נצר ז"ל
קיבוץ ר.יוחנן
1997-2007
שלמה חבר
קיבוץ ש. העמקים

2007-2018
דב ישורון
קיבוץ יגור