איגוד ערים לאיכות הסביבה מפעיל מוקד דיווחים פעיל 24/7 לדיווחים סביבתיים במספר *8970.

חדש!

מעתה ניתן לדווח ישירות על מפגעי ריח בלינק

איגוד ערים איכות סביבה מוקד