דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מספר 14/2020 לתפקיד רכז/ת כח אדם בחינוך כללי פומבי 25/10/2020 08/11/2020
דרושים מלווי הסעות למוסדות החינוך למילוי מקום במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 23/08/2020
דרושות סייעות למילוי מקום במערכת החינוך במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 23/08/2020

עבור לארכיון דרושים