דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מוביל למסלול הדמוקרטי דרושים לחת"ס חיצוני 19/09/2022 06/10/2022
סייעת צמודה בבתי הספר ניצני זבולון (כפר המכבי) כללי פומבי 01/09/2022 30/09/2022
דרוש/ה מורה לפסנתר למרכז למוסיקה - זבולון דרושים לחת"ס פומבי 12/09/2021
דרוש/ה מורה לגיטרה למרכז למוסיקה - זבולון דרושים לחת"ס פומבי 12/09/2021
דרושים מלווי הסעות למוסדות החינוך למילוי מקום במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 23/08/2020
דרושות סייעות למילוי מקום במערכת החינוך במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 23/08/2020

עבור לארכיון דרושים