דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
חשב אגף החינוך כללי חיצוני 06/06/2024 23/06/2024
לבורנט בבית ספר "כרמל זבולון" בקיבוץ יגור- 2 תקנים כללי פומבי 31/05/2024 16/06/2024

עבור לארכיון דרושים