דלג לתוכן העמוד
לוגו
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 10/05/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 02/05/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 26/03/2024
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 25/12/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 20/11/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 21/10/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 04/09/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 31/07/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 26/06/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 22/05/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 20/03/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 13/02/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 26/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 28/11/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/10/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 19/09/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 29/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 20/05/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 28/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 28/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 25/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 28/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 23/11/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 12/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/08/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 27/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 29/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 25/05/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 20/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 16/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 24/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 26/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 22/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 24/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 27/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 15/09/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 28/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 30/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 02/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 31/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 18/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 10/01/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 24/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 10/12/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 29/10/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 24/09/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 23/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 25/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 21/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 16/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 11/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 29/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 25/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 04/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 08/10/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 03/09/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 06/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 18/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 28/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 30/04/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 26/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 26/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 29/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 25/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 27/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 16/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 04/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 24/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 19/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 22/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 24/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 22/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 24/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 20/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 20/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 23/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 26/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 28/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 31/10/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 05/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 25/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 13/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 16/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 18/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 21/03/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 22/02/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 25/01/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 28/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 23/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 12/10/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/08/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 27/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 22/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 18/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 20/04/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 23/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 20/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 16/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 19/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 24/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 27/10/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 22/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 01/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 21/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 23/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 12/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 07/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 24/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 20/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 23/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 21/10/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 02/09/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 29/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 24/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 27/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 29/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 18/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 25/02/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 28/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 11/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 26/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 15/10/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 10/09/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 30/07/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 25/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 21/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 30/04/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 26/03/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 20/02/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 16/01/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 29/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 19/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 21/11/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 26/09/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 25/07/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 20/06/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 16/05/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 11/04/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 21/02/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 24/01/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 27/12/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 29/11/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 26/07/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 28/06/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 24/05/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 26/04/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 22/03/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 15/02/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 11/01/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 23/11/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 19/10/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 07/09/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 08/06/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 11/05/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 23/03/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 23/02/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 26/01/2009
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 22/12/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 24/11/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 06/10/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 01/09/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 21/07/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 16/06/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 05/05/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 31/03/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 25/02/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 28/01/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 27/01/2008
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 17/12/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 22/10/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 04/09/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 17/07/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 17/06/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 29/05/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 20/03/2007
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 20/02/2007