הרשמה להתנדבות לועדות ביקורת בישובים
עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה. ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מלאכת הביקורת הפנימית. הוועדה הנבחרת נדרשת לערוך ביקורת בתחום פעילות הוועד המקומי אחת לשנה ולהפיצו לידיעת הוועד המקומי
קרא עוד...
הזמנה לתוכנית ניטור טבע ומגוון מינים
אנחנו מזמינים את התושבים לקחת חלק בתוכנית ניטור טבע ומגוון מינים במועצה האזורית זבולון. סיורים מרתקים עם מומחים בנושאים מגוונים: יונקים, עופות, צמחים וחרקים. השתתפות בפרויקט מדע אזרחי לניטור הטבע ומגוון המינים בזבולון. הקמת מנגנון לשת"פ בין התושבים ל
קרא עוד...
התרבות חוזרת לזבולון
הופעות התרבות הקרובות בישובי המועצה ובאולם אודם בדורות
קרא עוד...
מילה במקום – תחרות כתיבה
קול קורא לכותבים! תחרות כתיבה ארצית בכתיבה מקומית.
קרא עוד...
אירועי התרבות ברמדאן
מועצה אזורית זבולון עורכת אירועי תרבות בישובי המועצה במהלך הרמדאן
קרא עוד...
סיכום יום המעשים הטובים בזבולון - בתמונות
תמונות של תושבי ותושבות זבולון ביום המעשים הטובים
קרא עוד...
חלוקה של תווי מזון במסגרת הפרויקט "ביטחון תזונתי בתקופת הקורונה" – סיוע למשפחות  
בהתאם לתיקון לסעיף 3ב' לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5), יזם משרד הפנים פרויקט לחלוקת תווי מזון למשפחות מוחלשות.
קרא עוד...
קורונה עדכונים ומידע
מועצה אזורית זבולון מסייעת לישובים ולתושבים להכיר ולהבין את הנחיות הקורונה. אנו מעדכנים את ההנחיות החדשות כל העת.
קרא עוד...
להודעות נוספות >>