מחלקת בטחון ובטיחות

 

בהכנה

 

 

 

יעדים לשנה  2018
•  קידום תכנית רב שנתית להכנת המועצה והישובים למצבי חירום
• הטמעת מערכת שליטה ובקרה שו"ב במועצה ובישובים, זימון נציגי הישובים
• תכנית רב שנתית להכשרת הצח"י בישובים, כתיבת נהלים לחירום בכל ישוב, תקציב משרד הרווחה
• הוקם צוות חירום משותף בישובים: איבטין, חואלד, ראס עלי
• תכנית הכשרה למכלולי המועצה  וליישובי המועצה.
• השתלמויות למספר מכלולים  בשיתוף  הצוותים מהצח"י בישובים
• הקמת ואימון כיתות הכוננות בישובים בצוע תרגילים.
• אימון שנתי ליחידת סע"ר חילוץ, מחלצים תושבי המועצה.             משרד החינוך – הכשרת סער 8 שעות כיתות י בכל בתי הספר  יבוצע  2018                                                                                                בוצע קורס חילוץ 16 מתנדבים חברת ח.ל.צ
• הקמת כוח כוננות של המועצה (מהמתמידים) למענה לאירועים חריגים בשגרה ובחירום.
• הידוק הקשר הישיר של המועצה עם המפעלים במפרץ חיפה. זיהום נחל קישון חוות מכלים ינואר 2018

• השוטר הקהילתי - קיבלנו ממג"ב שני שוטרים קהילתיים נוספים, העמקת הקשר שלהם  עם הנהלת הישוב והתושב, פעילות מניעה והסברה
• מג"ב  -  במועצה פועל נקודת משטרה של מג"ב, נוכחות השוטרים תורמת רבות למניעת הפשיעה
  מתנדבי מג"ב "המתמידים"  כל שנה מבצעים הכשרה, לאחרונה סיימו מספר מתמידים מעל גיל 70 התנדבות ארוכת שנים, יש היום        כ 90 מתמידים, גיוס מתנדבים נוספים למג"ב.

• רכזי הביטחון בישובים (רב"שים)  פגישות משותפות אחת לחודש לכל גופי האכיפה באזורנו שיפור יכולתו של הרב"ש בניהול אירועים פליליים, ומעורבות בנושאי חירום.  בוצע קורס הגנה עצמית.

• תקציב המשרד לביטחון פנים מאות אלפי ₪ לחיזוק המגזר הכפרי מערך מצלמות גדרות שערים
• אחזקת המקלטים  מצב המקלטים הציבוריים טוב, חלקם מצוין יש התעוררות בישובים ונכונות להשקעה ושיפור, בשנת  2016 בצענו עבודת תיקון גדולה מאד בכל המקלטים הציבוריים, נעמיק את הפיקוח של המועצה על המקלטים, 2017 בוצע איטום בכל המקלטים, 2018 המשך השקעה ע"י המועצה

• מחסן וסככה  מחסן לחירום במתחם המועצה, הוכנסו מזרונים ושמיכות ע"פ דרישת רח"ל משרד הפנים. השלמנו רכישת ציוד מגן ע"פ תקן, נבצע רכישת 6 ערכות מגן לכל ישוב מתקציב המועצה.

• כיבוי אש    כיבוי אש  מפעיל תכנית בליווי המועצה להכנת הישובים למניעת שריפות, הכשרנו מתנדבים לכיבוי אש גיוס מתנדבים וחיזוק הקשר עם מערך הכיבוי באזור.
הכשרת מתנדבים נוספים בכל ישוב.
• מתנדבים בעזרה ראשונה קורס חובשים, למדא או איחוד הצלה, תחנת מדא בכפר חסידים בהקמה 2018

•  בטחון ובטיחות במערכת החינוך  קידום ניהול הבטיחות בביה"ס וגני הילדים, בצוע דוחות, מעקב עד לאחר תיקון. הכשרות למנהלי בתי הספר, למורים, לגננות, רכשנו תכנת ניהול בטיחות
• הקמת ועדות בטיחות בביה"ס העמקת הידע למניעת נפגעים.
• בטיחות בטיולים, בקורת יציאה לטיולים. (חיבור למערכת מחשוב מ. החינוך)
• בטיחות במתקני משחקים – פיקוח ובקרה על החברה המבצעת
• הכנת תיקי שטח ממוחשבים בביה"ס וגני הילדים ע"פ דרישת משרד החינוך והמשטרה.
סיוע תקציבי מ. החינוך תקנה 49 מרכיבי בטחון, שיפור ניהול קשר לביה"ס, 2017 ביצוע מערכות כיבוי אש במאות אלפי ₪
• קידום שיפור ניהול מצבי חירום במערכת החינוך.                                                                          השתלמות יומיים למכלול חינוך ינואר פברואר 2018 זימון נציגי צחי
• אבטחת מוס"ח -  הוספנו אבטחת ביה"ס במגזר הערבי, העמקת הפיקוח והדאגה למאבטחים. אחריות של המועצה לקיום הסכמים.
• אבטחת אירועים  – עמידה בדרישות חדשות מחמירות של המשטרה,


ראלב עמריה -  סגן קבט, קב"ט מוס"ח
דני צנטנר - בטיחות גנים
מוטי אבאי -  בטיחות כללי ואש ,   יועץ בטיחות - שאלתיאל צברי