ועדה מקומית ומחלקת הנדסה

 

 

 

מחלקת הנדסה, תכנון ובניה ורישוי עסקים

החל מ 1.1.2018 ימי קבלת קהל יהיו במועדים הבאים:

 ימי ראשון - 13:00 -16:30

ימי רביעי 08:00 - 12:00

 

 

אגף ההנדסה של המועצה האזורית זבולון עוסק בתחומים הבאים:

 

1.               ייזום והקמת מבני ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים.

2.               פיתוח תשתיות ותחזוקת מערכות תשתית.

3.               הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

4.               רישוי עסקים.

 

 

 

הנדסה 

שלום רוזנברג - מהנדס המועצה

רומינה רדליך - מזכירת מחלקת הנדסה

מתן ורקר - ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים

 

 

טל. מזכירות:       04-8478179

פקס מזכירות:     04-8478735

דואר אלקטרוני  romina@zvulun.co.il

 

 

 

הנדסה - ייזום והקמת מבני ציבור ופיתוח, שטחים פתוחים, ביצוע ואחזקת מערכות תשתית

מחלקת ההנדסה עוסקת בתכנון וביצוע, פיקוח ובקרת פרויקטים בבניה ציבורית ,תשתיות ופיתוח שטחי ציבור ומקדמת בימים אלה מספר פרויקטים רחבי היקף ביניהם: בית ספר על יסודי באיבטין . פיתוח חצר בית הספר כרמל זבולון שאך הסתיים, מתקן טיפול בשפכים בטכנולוגיה "ירוקה", השלמת מערכות ביוב בראס עלי ובאיבטין, הסדרי תנועה ובטיחות בתנועה, טיילת נחל גדורה בכפר ביאליק, צומת הכניסה לראס עלי, שיקום כבישים בחוואלד וגישה לישוב, ועוד. הפרוייקטים בתכנון הם בין השאר: המשך כביש הטבעת באיבטין, מערכת מים בראס עלי, גן ילדים בכפר ביאליק ועוד ועוד.

מתן ורקר – מנהל הפרוייקטים, גבי שנער – תאום מערכות וקשר עם גורמי חוץ 

יצוין כי לחלק מעובדי ההנדסה, הוועדה לתכנון ובניה ורישוי העסקים, יש תפקידים גם בחירום במסגרת מכלול לוגיסטיקה.

 

 

 

ועדה מקומית לתכנון ובניה  (אתר הועדה)

 

רן ברוקנרמהנדס הועדה המקומית.

ברק גבאי -מזכיר הוועדה המקומית ומנהל רישוי ופיקוח הבניה

אתי בורנשטיין – מזכירת המחלקה

נדיה גנטיוקבודקת תכניות ומידענית

אבי בוצ'וקמפקח בניה

 

 

טל. מזכירות:       04-8478105

פקס מזכירות:     04-8478151

דואר אלקטרוני   etiib@zvulun.co.il

 

 

רישוי עסקים

רון לוי – מפקח רישוי עסקים ופיקוח עירוני

ירון בן זאב – מפקח רישוי עסקים

טלפון: 04-8431530

דואר אלקטרוני  ronl@zvulun.co.il

 

 

הועדה המקומית לתכנון ובניה

הועדה המקומית משלימה בימים אלה את ההערכות לרפורמה בתכנון והבניה בהתאם לתיקון מס' 101 בחוק התכנון והבניה. הרפורמה מחייבת מתן מידע תכנוני ממוחשב לכל בקשה להיתר בפורמט מיוחד, לוח זמנים קשיח לאישור תכניות ובקשות להיתרים, אישור תכניות בסמכות וועדה מקומית, ומעבר מ"פורמט של נייר" למערכות ממוחשבות. יצוין שהגענו בשעה טובה להפקת היתר בניה מתוך המערכת הממוחשבת.

ככלל, הוועדה המקומית לתכנון ובניה עוסקת בייזום, בקרה ואישור של תכניות מתאר,

תכניות חלוקה ותשריטי חלוקה, אישור בקשות להיתרי בניה ואכיפת חוק התכנון והבניה, ייצוג המועצה והוועדה בוועדות התכנון המחוזיות והארציות, טיפול בתביעות פיצויים, טיפול במבנים מסוכנים, מתן מידע תכנוני, אישור ובקרה על פרוייקטים ארציים ומקומיים המתבצעים בתחומי המועצה (כבישים, מחלפים, ניקוז, ביוב, חשמל, תקשורת וכו').

כמו כן עוסקת הוועדה ברישוי בניה ופיקוח על הבניה. במסגרת הרפורמה מאשרת הוועדה הנחיות מרחביות שהן תחליף להוראות העיצוביות שהיו בתכניות המתאר.

בשנת 2017 התקיימו  26 ישיבות של וועדת המשנה וועדת הרישוי בהן נידונו  63 בקשות להיתרים ו- 44 תכניות מתאר ותשריטי חלוקה.

 

פיקוח

תפקידו של הפיקוח לאתר בניה בלתי חוקית ולטפל בה במישור החוקי: מתן התראה בטרם נקיטת צעדים, הוצאת צווי הפסקה מנהליים, צווי הריסה ופתיחת תיקי חקירה המועברים ליועץ המשפטי לצורך המשך הטיפול המשפטי.

 

אתר האינטרנט של הועדה לתכנון ובניה זבולון נותן מידע לגבי פרוטוקולים של ישיבות הועדה, מידע גאוגרפי והנדסי GIS, הורדת טפסים, הנחיות מרחביות, יצירת קשר, הודעות תכנון ובניה