ספורט ונוער


מחלקת ספורט ונוער
מנהל: דני אלימלך
נייד: 054-6833017
עבודה: 04-8458117
dani@zvulun.co.il
ספורט הישגי
מטרה: קידום  ופיתוח ענף הכדורמים כענף המוביל בספורט ההישגי  במועצה. קידום הרמה ההישגית של הספורטאים וקביעת קריטריונים לענפי הספורט הישגי שיזכו לעידוד המועצה.
ספורט ונוער במערכת החינוך
מטרה: קידום הספורט במערכת החינוך וחשיפת תלמידים למגוון ענפי ספורט.
 גיבוש דרכים להעמקת השילוב בין מערכת החינוך למערכת פעילות הנוער.
 עיצוב פעילות בית הספר כמנוף לפעילות ספורט עממית הישגית.
 התמקצעות בית הספר בענפי ספורט מסוימים.
 ניצול הספורט כאמצעי למיגור האלימות.
שדרוג מתקני ספורט
מטרה: שדרוג המתקנים במועצה והקמת מתקנים חדשים בהתאם לצורך.
א. השקעה במתקנים הנדרשים לענפי הספורט שהוחלט לקדמם במסגרת הספורט העממי וההישגי.
ב. השקעה במתקני עוגן- שדרוג או הקמה של מתקן אחד או שניים בכל ישוב שיאפשר קיום מגוון פעילויות ספורט.
ג. מידת הנכונות של הישובים להשקיע בשדרוג ושיפוץ של מתקנים.
ד. מידת נכונות של הישובים להעמיד את המתקנים לרווחת תושבי המועצה ולשימוש מחלקת הספורט.
ה. השקעה במתקנים במוסדות חינוך – ריכוז מתקני הספורט במוסדות חינוך ובצמוד להם.(ניצול אינטנסיבי של המקנים).
ספורט עממי
      לשמר לקדם ולפתח את האירועים העממים דוגמת  ליגת הכדורסל ע"ש ערן נאור
    ליגת הקט רגל  למבוגרים ,ניווט אוהד זך ,  מוסיקה וטבע בשביל אוהד, חוויה אירובית בבית הספר, ולפתח אירוע נוסף  חדש "סובב זבולון  ברכיבה על אופניים"
להמשיך ולפתח את מערך החוגים לילדים נוער ומבוגרים בישובי המועצה.

 


מחלקת נוער
רכזת נוער : ענת טנא – מלכין
נייד: 054-6833065
עבודה – 04-8478127
anatt@zvulun.co.il

מטרה: לתת שירותים מקיפים לנוער ברחבי המועצה על כל גווניו ולמערכות הרלוונטיות המקיפות את הנוער - הורים, צוות חינוכי וגורמים אחרים.
מח' הנוער מאמינה, כי על מנת לגדל נוער בעל יכולת יזמית, יצירתי, בריא בנפשו ובעל אחריות רחבה לעצמו ולזולתו, יש לאפשר לנוער כר נרחב להתנסויות בהן מוטלת על הנוער אחריות ממשית.
תפקידי המחלקה:
• חשיפת הנוער לרפרטואר פעילויות חברתיות (מעבר לרמת היישוב) כדי לאפשר פיתוח קשרים חברתיים ענפים.
• חשיפת הנוער לרפרטואר פעילויות תרבותיות.
• חשיפת הנוער לרפרטואר פעילויות חינוכיות (כגון פעילויות מניעה בתחומים שונים).
• חשיפת הנוער לרפרטואר התנסויות אתגריות וקורסים שונים.
• חשיפת הנוער לרפרטואר אופציונלי של פעילות התנדבותית.
• בניית מערכת מנהיגות צעירה ברמת המועצה המאפשרת למתבגרים להתנסות בלקיחת אחריות ובהנהגת האחר.
• מח' הנוער מעמידה סטנדרטים גבוהים בהכשרת מדריכי הנוער בישובים , ע"י ליווי מקצועי וקורס אוריינטציה מטעם משרד החינוך אשר יעניק לחניכיו תעודת מדריך נוער מוסמך.
• ליווי מקצועי לרכזות החינוך
• ליווי מקצועי למדריכי א' – ו'.