למערך השירות הווטרינרי של המועצה נוספה לוכדת ושני פקחים חדשים נמצאים בתהליכי הכשרה.

מעתה יהיה פיקוח יומיומי בכל יישובי המועצה.

אנו ממליצים להימנע משחרור כלביכם ללא השגחה על מנת לשמור על בריאות התושבים ולמנוע קנסות מיותרים.

 

השירות הווטרינרי

מועצה אזורית זבולון