קול קורא ספטמבר 2021.pdf

סטודנטים יקרים

סטודנטים יקרים, מועצה אזורית זבולון רואה ערך רב בהצמחת קהילה מקומית חזקה, יצרנית ומחוברת ובתוך כך פועלת רבות לקידום עשייה יזמית, חברתית וקהילתית. לאור חזון זה ובמטרה להצמיח מנהיגות צעירה החליטה המועצה להשיק תכנית מלגות עבור סטודנטים תושבי המועצה, המאמינים גם הם בתרומה ועשייה ערכית לקידום קהילת זבולון. הסטודנטים שיענו על הקריטריונים ויימצאו מתאימים להשתתפות בתכנית יזכו במלגת לימודים שנתית בסך 10,000 ש"ח כל אחד, בתמורה לכ- 140 שעות פעילות באחד מתחומי העשייה של המועצה. בשאלות ובעיות יש לפנות למייל: Vikishelem@zvulun.co.il

המועד האחרון להרשמה והגשת כלל המסמכים הנדרשים הינו יום חמישי 7.10.21 בשעה 16:00. לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות.

לימודים לקראת תואר
לימודים לקראת תואר * שדה חובה
שנת לימודים אקדמית
שנת לימודים אקדמית * שדה חובה
יתרת לימודים עד לסיום התואר
יתרת לימודים עד לסיום התואר * שדה חובה
אנא קרא את הפסקה הבאה בעיון ולאחריה סמן בתיבה הרלוונטית.
אנא קרא את הפסקה הבאה בעיון ולאחריה סמן בתיבה הרלוונטית. * שדה חובה
מועצה אזורית זבולון ומפעל הפיס משקיעים משאבים רבים בפרויקט הנ"ל ובסטודנטים שיתקבלו אליו. המלגה תינתן רק לסטודנט שיעמוד בכל הקריטריונים, יביע נכונות והתחייבות לביצוע שעות המעורבות הקהילתית, יבצע ראיון אישי ואכן יעמוד בכ- 140 שעות מעורבות בתקופה המדוברת. למועצה אזורית זבולון ומפעל הפיס שמורה הזכות להפסיק את השתתפות הסטודנט בפרויקט ולא להעניק את המלגה הכספית במידה והסטודנט לא יעמוד במחוייבות התרומה לקהילה.

נא לצרף את המסמכים הבאים:

במידה והסטודנט העביר את כתובתו לצורך לימודים נא לצרף גם ספח הורים עם הכתובת במוא"ז
במידה ואין עדיין אישור לימודים לשנת תשפ"ב נא לצרף אישור סטודנט פעיל בתשפ"א, ולהשלים את המסמך הדרוש עד ה20.10.21
במידה ואין עדיין אישור על תשלום שכר לימוד לשנת תשפ"ב נא לצרף אישור המעיד על רישום לשנה"ל ולהשלים את המסמך הדרוש עד ה20.10.21

• אין במילוי בקשה זו התחייבות של המועצה לאשר את מתן המלגה.