חלוקה של תווי מזון במסגרת הפרויקט "ביטחון תזונתי בתקופת הקורונה" – סיוע למשפחות  

בהתאם לתיקון לסעיף 3ב' לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5), יזם משרד הפנים פרויקט לחלוקת תווי מזון למשפחות מוחלשות.


חלוקה של תווי מזון במסגרת הפרויקט "ביטחון תזונתי בתקופת הקורונה" – סיוע למשפחות  

 

31.1.21:

עדכון בעניין פרוייקט חלוקת תלושי מזון של משרד הפנים:
בית המשפט הוציא צו מניעה והקפיא את תוכנית שוברי המזון של משרד הפנים. 
כתוצאה מכך חלוקת התלושים תתעכב.
מבחינת המועצה כל הבקשות של הזכאים טופלו כנדרש.
אנו מקווים שהדברים יפתרו בקרוב ונעדכן בכל עניין הקשור בתכנית.


حتلنة بخصوص مشروع البطاقات الشرائية التابعة لوزارة الداخلية:
قامت المحكمة بإصدار أمر وقف وتجميد برنامج البطاقات الشرائية التابع لوزارة الداخلية.
على أثر ذلك فإن عملية توزيع البطاقات ستتأخر.
من جانب المجلس فإن كل الطلبات للمستحقين قد تم إتمام معاملاتها حسب المطلوب.
نرجو تسوية الأمور قريبا, ونعدكم بحتلنتكم بكل جديد بخصوص هذا المشروع.

- - - 

 

 

בהתאם לתיקון לסעיף 3ב' לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5), יזם משרד הפנים פרויקט לחלוקת תווי מזון למשפחות מוחלשות.

על פי אמות המידה שקבע משרד הפנים לזכאות לקבלן תווי מזון, זכאים לקבל את תווי המזון:

אוכלוסייה מובחנת של זכאים על בסיס מבחני ההכנסה הקיימים בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג – 1993 (להלן – התקנות) כאשר הרף נקבע למי שהינו זכאי בשיעור של לפחות 70% כאמור בתוספת לתקנות ההנחה מארנונה וכן כל מי שרשום כמקבל הנחה כאזרחים ותיקים המקבלים קצבת זקנה וקצבת השלמת הכנסה לפי תקנה 2(א)(1)(ב) לתקנות.

האוכלוסיות הנ"ל אינן צריכות להגיש בקשה ויקבלו באופן אוטומטי הודעה על זכאות.

בנוסף לזכאים כאמור לעיל, תושבים העומדים במבחן ההכנסה הנ"ל אך מסיבה כלשהי לא רשומים כזכאים להנחה כאמור בארנונה, יוכלו להגיש ולהוכיח את עמידתם במבחן האמור לצורך זכאותו לקבל סיוע למזון.

הבקשה תוגש עד לתאריך 1.3.2021 למחלקת גביה בצירוף כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה במבחני ההכנסה. במידה ולא יוגשו כל המסמכים, לא ניתן יהיה  לטפל בבקשה.

לרשימת המסמכים הנדרשים באתר המועצה:

https://www.zvulun.org.il/forms/?category=20

טופס בקשה לקביעת זכאות לתלושי מזון

לפרטים נוספים לגבי המיזם:

https://govextra.gov.il/moin/tlush-mazon/home/

 

הגשת בקשה תחייב הסכמה מצד מגיש הבקשה כי המידע בבקשה יועבר לספק שנבחר על ידי משרד הפנים לביצוע המיזם, חברת שופרסל בע"מ.

 

توزيع البطاقات الشرائية ضمن مشروع "ضمان غذائي في فترة الكورونا" – مساعدة للعائلات

بادرت وزارة الداخلية لمشروع توزيع بطاقات شرائية للعائلات محدودة الدخل.

وفقًا للمعايير التي وضعتها وزارة الداخلية لاستحقاق البطاقات الشرائية، يستحق الحصول على البطاقة الشرائية:

  • الذين حصلوا على إعفاء بقيمة 70% أو أكثر من ضريبة الأرنونا
  •  وكل من يحصل على تخفيضات مثل المسنين المستحقون لمخصصات الشيخوخة ومخصصات ضمان الدخل.

وعليه فأن المذكورون أعلاه يحصلون أوتوماتيكيّا على استحقاق لبطاقات الشّراء، وستصلهم رسالة بهذا الشأن.

بالإضافة إلى أولئك المستحقين كما هو مذكور أعلاه، السكان الذين يستوفون الشروط في إختبار الدخل ولكن لسبب ما غير مسجلين على أنهم يستحقون مثل هذا الخصم الضريبي في الأرنونا، عليهم التقدم وإثبات إستيفائهم لشروط الحصول على تخفيض 70% من ضريبة الأرنونا, وبالتالي فحص الإستحقاق للبطاقات الشرائية.

يتم إرسال الطلبات حتى تاريخ 1.3.2021 بإرفاق كل الملفات المطلوبة لإثبات الإستحقاق بإختبار الدخل. في حالة عدم إرسال كل الملفات، لن يتم فحص الطلب.

لقائمة الملفات المطلوبة في موقع المجلس:

https://www.zvulun.org.il/forms/?category=20

لمعلومات إضافية حول المبادرة:

https://govextra.gov.il/moin/tlush-mazon/home/

 

تقديم الطلب من قبل مقدم الطلب تعني موافقة على تسليم المعطيات المرفقة بالطلب للمزود الذي أختير من قبل وزارة الداخلية لتنفيذ المبادرة, شبكة شوفير سال م.ض

 

 

מודעה לעיתונות- עיברית.pdf

מודעה לעיתונות- ערבית.pdf