חלוקה של תווי מזון במסגרת הפרויקט "ביטחון תזונתי בתקופת הקורונה" – סיוע למשפחות  

בהתאם לתיקון לסעיף 3ב' לחוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5), יזם משרד הפנים פרויקט לחלוקת תווי מזון למשפחות מוחלשות.


חלוקת כרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה יוצאת לדרך

משרד הפנים, בשיתוף מועצה אזורית זבולון, יעניק סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון ומוצרים חיוניים באמצעות כרטיסים נטענים.

שימו לב!

כל תושב שאינו רשום במחלקות הגביה של הרשות כזכאי להנחה על פי מבחן הכנסה בשיעור של לפחות 70% או אינו אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה, אך עומד בתנאי מבחן ההכנסה - רשאי להגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת הכרטיסים וזו תיבחן ע"י הרשות המקומית.  

מי שיימצא זכאי בכפוף למבחן ההכנסה הקבוע, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם ובלבד שבקשתו תוגש (כולל כלל המסמכים הנדרשים שיימצאו תקינים) לא יאוחר מ- 29.4.21.

יובהר כי יש למלא את טופס הבקשה לזכאות ולהגישו בצירוף המסמכים הנדרשים אך ורק לרשות המקומית שבה אתם רשומים כתושבים (לפי הרישום בספח תעודת הזהות). את טופס הבקשה ניתן למצוא/למלא באתר ולהגישו למייל RUTI@zvulun.co.il

 

כרטיסי המזון הנטענים יחולקו בשלוש פעימות:

פעימה ראשונה תחולק החל מ-3.3.21

פעימה שניה תחולק החל מ-18.3.21

פעימה שלישית תחולק החל מ- 11.4.21

שווי כרטיס אחד לזכאי (בעל/ת משק בית ובת/בן זוגו/ה) הוא 300 שקלים.

שווי כרטיס אחד לכל נפש נוספת במשק הבית על פי מבחני הכנסה הוא 225 שקלים.

מקסימום גובה הכרטיסים הנטענים למשק בית בכל אחת מהפעימות יעמוד על 2,400 שקלים.

כל הסכומים האמורים לעיל עשויים להשתנות בפעימות הבאות בכפוף למגבלות תקציב.

***קישור לפרטים בערבית

 

לרשימת המסמכים הנדרשים באתר המועצה:

https://www.zvulun.org.il/forms/?category=20

טופס בקשה לקביעת זכאות לתלושי מזון

לפרטים נוספים לגבי המיזם:

https://govextra.gov.il/moin/tlush-mazon/home/

 

הגשת בקשה תחייב הסכמה מצד מגיש הבקשה כי המידע בבקשה יועבר לספק שנבחר על ידי משרד הפנים לביצוע המיזם, חברת שופרסל בע"מ.

 

 

لقائمة الملفات المطلوبة في موقع المجلس:

https://www.zvulun.org.il/forms/?category=20

لمعلومات إضافية حول المبادرة:

https://govextra.gov.il/moin/tlush-mazon/home/

 

تقديم الطلب من قبل مقدم الطلب تعني موافقة على تسليم المعطيات المرفقة بالطلب للمزود الذي أختير من قبل وزارة الداخلية لتنفيذ المبادرة, شبكة شوفير سال م.ض

 

 

מודעה לעיתונות- עיברית.pdf

מודעה לעיתונות- ערבית.pdf