מלגות המועצה לסטודנטים

שנת תשע"ט - 2019

קרן מלגות לסטודנטים תושבי מועצה איזורית זבולון – שנה"ל  תשע"ט 2019
תקנון תבחינים

המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה במטרה לעודד השכלה גבוהה ולימודים אקדמיים.
ועדת המלגות דנה וקבעה את התבחינים לחלוקת המלגות.
הועדה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט* / מבקש אשר הגיש בקשה למלגה.
הגשת המועמדות מתבצעת באמצעות טופס אינטרנטי, והעברת המסמכים הנדרשים בדוא"ל בלבד.
אנא, קראו בתשומת לב את התקנון, ואת כל הדרישות למסמכים נלווים, לתשלום ולמילוי טופס הבקשה למלגה.
מאחלים לכולם שיהיה בהצלחה.
למילוי "טופס הבקשה" להורדת קובץ התבחינים כPDF להדפסה
התבחינים לזכאות להגשת בקשה למלגה:
1. המבקש הינו תושב  מ.א. זבולון, על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.
לחילופין, המבקש התגורר בתחום שיפוט מ.א. זבולון לפחות 5 שנים, החליף כתובתו בתקופת הלימודים האקדמיים, והוריו הינם תושבי מ.א. זבולון על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.  
2. המבקש השלים שירות צבאי מלא או שירות לאומי אזרחי. לא חל על בעלי פטור או מי שאין עליו חובת שירות.
3. המבקש לומד במדינת ישראל באחת מהאפשרויות הבאות:
א) לימודים לתואר ראשון  במסלול אקדמאי, בשנה ב' ואילך, במוסד המוכר על  ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ב) לימודים באוניברסיטה הפתוחה החל מהנקודה ה – 60 ובהצגת תוכנית לימודים מאושרת.
ג) לימודי הנדסאים, שנה ב' ואילך, במסלול המעניק תואר הנדסאי המוכר על ידי  משרד החינוך או משרד הכלכלה.
ד) לימודים במתכונת מלאה לאח/ות מוסמכ/ת, או לימודים במסלול השלמה אקדמית לתואר ראשון בסיעוד, וכן לימודים במסגרת הסבת אקדמאים לסיעוד.
4. סטודנט הלומד בחו"ל  במוסד המוכר על ידי הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך, (בדר"כ מוסד אשר מוכר במדינתו כמוסד להשכלה גבוהה ורשום בספר המוסדות המוכרים של אונסקו, מוכר על ידי הגוף הנ"ל) יהיה זכאי למלגה במידה והוא עומד בכל שאר התבחינים הנדרשים מסטודנט הלומד בארץ.
5.   גיל המבקש אינו עולה על 33 שנה (בשנת תשע"ט, 2019   - ילידי 1985 ואילך).
6.  המבקש  לומד שנת לימודים מלאה.
7. המבקש זכאי לקבל מהמועצה מלגה אחת בלבד וזאת לצורך לימודיו לתואר ראשון או במסלול הנדסאים.
8. סכום המלגה יעמוד על כ 3,000 ₪. ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה המלגה לאור נסיבות מיוחדות. ההחלטה על גובה המלגה, תתפרסם בצמוד למועד ההודעה על הזכאות.

לא זכאי לקבל מלגה:
1. סטודנט הלומד במכינות, לימודי תעודה, קורסים, השתלמויות, השלמת בגרות, הכשרה או הסבה מקצועית וכו'.
2. סטודנט שקיבל בעבר מלגה מהמועצה.

הבהרות:
1. המלגה תינתן על פי שיקול דעת ועדת המלגות ולאחר שכל הפניות יבדקו על ידה.
2. אין לראות בהגשת בקשה למלגה ועמידת המבקש בכל התבחינים – התחייבות של המועצה למתן מלגה כמבוקש.
3. המועד האחרון להגשת בקשה למלגה – יום שישי ה – 1 במרץ 2019 ; כ"ד אדר א' תשע"ט.

הנחיות:
1. קראו בעיון את  מסמך תקנון התבחינים שלהלן. ניתן להדפיסו או להורידו כקובץ PDF .
2. למילוי "טופס הבקשה", לחצו על קישור זה. שימו לב היטב להנחיות שבתחילת הטופס ובסופו.
3. בנוסף לטופס הממוחשב יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
א.  צילום תעודת זהות הכולל את  הספח במלואו, בו ניתן לראות את תאריך רישום מקום המגורים במשרד הפנים.
ב.  אישורים על לימודים במוסד להשכלה גבוהה:
I. אישור לימודים רשמי חתום בחותמת המוסד לשנה זו.
II. אישור על מועד תחילת הלימודים לתואר במוסד זה.
ג.  קבלה על תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ט– 2019 מהמוסד בו הנך לומד.
ד.  צילום תעודת שחרור / שירות לאומי אזרחי / פטור (מועמדים שאין עליהם חובת שירות פטורים מסעיף זה).
ה.  תמונת ראש (פספורט) עדכנית בקובץ תמונה.
את הטפסים יש להעביר בפורמט PDF או JPG  (בסריקה או צילום סמרטפון)  לדוא"ל: ZOHARN@zvulun.co.il .
תהליך הגשת המועמדות למלגה כרוך בתשלום בסך 30 ₪ עבור דמי טיפול. את הסכום ניתן לשלם במועצה במזומן, או טלפונית אצל זוהר כתר-יערי בכרטיס אשראי  בטלפון 04-8478158. דוא"ל  zohar@zvulun.co.il  .
הליך הבדיקה והטיפול בבקשה יתחיל רק לאחר השלמת הגשת המסמכים המפורטים להלן:
      1. מילוי הטופס הממוחשב.
      2. משלוח בדוא"ל של המסמכים הנלווים.
      3. הסדרת תשלום דמי הטיפול.
טלפון לבירורים:  זוהר -   04-8431577,  כתובת דוא"ל: ZOHARN@zvulun.co.il
ההרשמה והגשת כל המסמכים הנדרשים תסתיים   ב 1 בחודש מרץ 2019. לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות.

חברי ועדת המלגות                                 
גנית ריכטר - יו"ר הועדה; דודי שביט; סלים עמריה; ג'קי שורק; מאיר יפה; מוסטפה חילף,
זוהר נוילנדר עאמר חאלדי.

*  נכתב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד, מתייחס לשני המינים ללא הבדל.

למילוי "טופס הבקשה" הממוחשב הקליקו כאן