20.6.24 (1)

טופס מילוי פרטים ראשוני

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
הכיתה אליה עולה הילד
הכיתה אליה עולה הילד (חובה) שדה חובה
אני מבין / מבינה שמילוי טופס זה אינו מאשר הרשמה או שיבוץ למסלול הדמוקרטי. האישור הסופי יעשה בכפוף למספר הילדים בשכבת הגיל.
אני מבין / מבינה שמילוי טופס זה אינו מאשר הרשמה או שיבוץ למסלול הדמוקרטי. האישור הסופי יעשה בכפוף למספר הילדים בשכבת הגיל. (חובה) שדה חובה