מידע וטפסים לרישום לגני ילדים ובתי הספר של מא"ז זבולון שנה"ל תש"פ - 2019-20

להורדת המסך שכאן בקובץ בגרסת PDF לחצו בקישור שכאן

רישום לגנים

הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תש"פ , יחל ביום שני א' בשבט תשע"ט -7/1/2019 ועד ליום חמישי כ"ה בשבט- 31/1/2019  (כבר הסתיים)

הרישום יערך באמצעות אתר אינטרנט ייעודי ואתר האינטרנט של המועצה. בדף הבית של המועצה יופיע קישור- "רישום לגני הילדים לשנה"ל תש"פ" .

 • חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגילאי 3 ומעלה ( ילידי שנתון 2016)
 • לתשומת לבם של הורים שילדם משובץ השנה בגן של הרשות, על אף שילדכם לומד השנה בגן- עליכם לדאוג לרשום לשנה"ל תש"פ.
 • הרישום  אינו  שיבוץ ילדכם לגן ! הרישום הינו החלק הראשון בתהליך קליטת הילד במסגרות המועצה.
 • אישור רישום לנרשמים דרך האתר- ישלח אוטומטית למייל שהזנתם. לנרשמים באופן ידני- האישור ימסר ידנית במעמד הרישום.
 • שימו לב- הרישום באמצעות האינטרנט מניח כי נעשה על דעת שני ההורים. אם יתברר שהנחה זו לא מתקיימת או אינה נכונה- הרישום יתעכב עד הבירור עם ההורה המשמורן.
 • ילדים אשר כתובת המגורים בתעודת הזהות של שני ההורים אינן מעודכנות בתחום המועצה אזורית זבולון, לא יוכלו להירשם באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. יש לעדכן את הכתובת של שני ההורים במשרד הפנים לכתובת המגורים בזבולון, לאחר מכן להגיע למשרדי המועצה לביצוע רישום, בהתאם למועדי קבלת הקהל במחלקת חינוך.
 • הורים החיים בנפרד, יש למלא הצהרה והתחייבות במהלך הרישום (לחצו כאן למעבר לטופס)

 

שנתוני הרישום

רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. שנתונים הזכאים לרישום לגני הילדים לשנה"ל תש"פ:

שנתון 2014- גן חובה

שנתון 2015- טרום חובה

שנתון 2016- גן טרום טרום חובה ( שנה ראשונה בגן)

 

חריגי גיל

 1. השארות שנה נוספת בגן בוגר

במידה ועולה שאלה אצל הגננת או אצל ההורים, ביחס למידת המוכנות של הילד להשתלב במסגרת בית ספרית, ניתן להיוועץ עם פסיכולוג/ית הגן.

רישום לשנה נוספת בגן מותנה בהמלצת הפסיכולוג/ית מטעם השפ"ח, הגננת והסכמה של ההורים. ( במשפחה עצמאית אישור ההורה המשמורן, במשמורת משותפת הסכמת שני ההורים)

 

 1. חריגי גיל – ילדים שנולדו בין התאריכים 15.1.2017-1.1.2017

תלמידי שנתון 2017 אינם זכאים לרישום. לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם זכאים לרישום.

יחד עם זאת, משרד החינוך מאפשר בחינת בקשות חריגות לרישום תלמידי שנתון 2017 על פי קריטריונים שמשרד החינוך קבע.

הורים לילדים העונים על קריטריון זה (ילידי 15.1.2017-1.1.2017 כולל), המבקשים לרשום את ילדיהם לגני המועצה, יוכלו להגיש בקשת רישום עבור ילדיהם לא יאוחר מ30.4.19. אין המועצה מתחייבת לטפל בפניות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

לבקשות יש לצרף מסמכים רלוונטיים המעידים על הצורך/סיבה לרישום הילד/ה למסגרת הגן, הבקשות יידונו במחלקת החינוך במועצה ואם ויתקבלו יועברו כל הבקשות באופן מרוכז לוועדת חריגים במשרד החינוך.לאחר אישור משרד החינוך אם ויתקבל, שיבוץ הילדים יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

יודגש- על ההורים לרשום את ילדם למסגרת החינוכית המתאימה לגילם (מעון/מסגרת פרטית) על מנת להבטיח את מקומם.

אין בפניה זו למועצה התחייבות שיבוץ הילד לגן אלא רק בכפוף לאישור משרד החינוך.

יובהר- על ילדים אשר אושר שיבוצם ע"י משרד החינוך כחריגי גיל יחול חיוב בשכר לימוד על פי טבלת שכר לימוד של משרד החינוך בשנה"ל תשע"ט – 9660 ₪ -תשלום שנתי. (966 ש"חX10 חודשים). סכום זה ללא עלות צהרון/קייטנות וכו'.

 

תושבים חדשים

 1. יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם, טרם ביצוע הרישום במועצה. חובה- להצטייד באישור הביטול בכתב.
 1. תושבים שהעבירו את מקום מגוריהם לזבולון, ולאחר שינוי תעודת הזהות במשרד הפנים, יצטיידו במסמכים הבאים:
 • ספח ת"ז של שני הורים
 • תמצית רישום אוכלוסין עבור כל ילד –ממשרד הפנים
 • חוזה קניה/שכירות
 • טופס רישום לגנים ( לחצו כאן למעבר לטופס רישום)
 • אישור ביטול רישום ממחלקת חינוך במקום מגורים הישן
 • מכתב מוועד היישוב על היות המשפחה תושבת ביישוב
 •  אישור הסדרת ארנונה ממחלקת הגביה במועצה.
 1. תושבים שטרם העתיקו את מקום מגוריהם למועצה אזורית זבולון וטרם עדכנו את תעודת הזהות במשרד הפנים, עם זאת הם בתהליך קניה/ בניה וזו עתידה להסתיים עד תחילת השנה (1.9.19) נדרשים להגיע למועצה לאחר תיאום פגישה במחלקת החינוך.

יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לקליטת הילד/ה אם לא תושלם העברת הכתובת במשרד הפנים והעברת מגורים בפועל לתחומי המועצה.

 

תושבים העוזבים את המועצה

תושבים אשר עוזבים את המועצה ועוברים להתגורר במקום אחר,

נדרשים לשם רישום ילדיהם בטופס שחרור מהמועצה האזורית זבולון.

לשם כך אתם נדרשים למלא בקשת ביטול רישום (למעבר לטופס לחץ כאן)     אל הבקשה יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח המעיד על שינוי הכתובת. כמו כן יש לצרף לבקשה אישור הסכמת הרשות הקולטת לקבלת הילד למוסד חינוכי שבבעלותו.

 

תושבים המעוניינים לרשום את ילדיהם למוסד מחוץ למועצה אזורית זבולון

תושבים אשר מעוניינים לרשום את ילדיהם במוסד מחוץ לתחומי המועצה, על אף שקיים עבורם מענה חינוכי בתחום המועצה האזורית זבולון, ימלאו טופס בקשה (לחץ כאן למעבר לטופס ). אל טופס הבקשה יצורפו צילומי תעודת זהות של שני ההורים. כמו כן  על ההורים למלא טופס הצהרה והתחייבות באשר לתשלומים הנובעים מלימודי ילדם מחוץ למועצה.  ( למעבר לטופס לחץ כאן)

תושבי חוץ

תושב חוץ המעוניין לרשום את ילדו לאחד ממוסדות המועצה, נדרש למלא טופס בקשה לתושב חוץ להתחנך בתחומי המועצה (לחץ כאן למעבר לטופס), אל הטופס בקשה יש לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים, הצהרה לתושב חוץ (לחץ כאן למעבר לטופס), וכתב התחייבות (לחץ כאן למעבר לטופס).

המועצה אינה מתחייבת לאשר את בקשת הלימודים. אם תאושר בקשת הלימודים על ההורים יהיה להעביר לידי המועצה אישור לימודי חוץ מהרשות השולחת.

 

התמודדות המועצה עם חשד/או רישום כוזב (פיקטיבי) כתושבים במא"ז זבולון לצורך רישום במוסדות החינוך בבעלות המועצה.

לצערנו הרב אנחנו נתקלים בתופעות של רישום כוזב של אנשים כתושבים במועצה. תופעה זאת מתאפיינת בדיוווח והמצאת המסמכים הנידרשים לתושב חדש (כמפורט לעייל), אך בפועל עיקר חייה של המשפחה מתנהל בישוב אחר. צעדים אלה ננקטים בדרך כלל על מנת לעקוף את המגבלות שלנו לקליטת ילדי חוץ עקב ביקושים גדולים בהרבה על מספר המקומות בפועל. חשוב לנו להדגיש. מהלך זה של רישום כוזב הינו עברה פלילית על פי חוק ובכוחנו במיקרים שמתברר שזה המצב, למצות את ההליך על פי דין, וכן לגרוע תלמידים ממצבת התלמידים שלנו.

המועצה על פי שיקול דעתה תוסיף כתנאי לרישום את חתימת התושבים החדשים על התצהיר המצורף בקישור זה. (לחץ כאן למעבר לטופס).

 

את הטפסים ניתן להוריד בלינקים המודגשים.

יש למלא את הטופס הרלוונטי ולהחזיר למחלקת חינוך במייל:

hinuch@zvulun.co.il  /   yaarat@zvulun.co.il

או בפקס:   04-8478150

קבלת קהל בין הימים ראשון לחמישי בין השעות 8:00-15:00

להורדת הקובץ בגרסת PDF לחצו בקישור שכאן