מידע וטפסים לרישום לגני ילדים ובתי הספר של מא"ז זבולון שנה"ל תשפ"א - 2020-21

 

חשוב לדעת: הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"א

יחל ביום שני א' בשבט תש"פ -27/1/2020

ועד ליום א' כ"א בשבט- 16/2/2019

 

 • • הרישום יערך באמצעות אתר אינטרנט ייעודי - לינק יפורסם ב 27.1.20 לפני הרישום.
 • חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגילאי 3 ומעלה ( ילידי שנתון 2017)
 • לתשומת לבם של הורים שילדם משובץ השנה בגן של הרשות, על אף שילדכם לומד השנה בגן- עליכם לדאוג לרשום לשנה"ל תשפ"א.

 

 • הרישום  אינו  שיבוץ ילדכם לגן ! הרישום הינו החלק הראשון בתהליך קליטת הילד במסגרות המועצה.

 

 • אישור רישום לנרשמים דרך האתר- ישלח אוטומטית למייל שהזנתם. לנרשמים באופן ידני- האישור ימסר ידנית במעמד הרישום.

 

 • שימו לב- הרישום באמצעות האינטרנט מניח כי נעשה על דעת שני ההורים. אם יתברר שהנחה זו לא מתקיימת או אינה נכונה- הרישום יתעכב עד הבירור עם ההורה המשמורן.

 

 • ילדים אשר כתובת המגורים בתעודת הזהות של שני ההורים אינן מעודכנות בתחום המועצה אזורית זבולון, לא יוכלו להירשם באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. יש לעדכן את הכתובת של שני ההורים במשרד הפנים לכתובת המגורים בזבולון, לאחר מכן להגיע למשרדי המועצה לביצוע רישום, בהתאם למועדי קבלת הקהל במחלקת חינוך.

 

 • הורים החיים בנפרד, יש למלא הצהרה והתחייבות במהלך הרישום.

שנתוני הרישום

רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. שנתונים הזכאים לרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"א:

שנתון 2015- גן חובה

שנתון 2016- טרום חובה

שנתון 2017- גן טרום טרום חובה ( שנה ראשונה בגן)

 

חריגי גיל

 1. השארות שנה נוספת בגן בוגר

במידה ועולה שאלה אצל הגננת או אצל ההורים, ביחס למידת המוכנות של הילד להשתלב במסגרת בית ספרית, ניתן להיוועץ עם פסיכולוג/ית הגן.

רישום לשנה נוספת בגן מותנה בהמלצת הפסיכולוג/ית מטעם השפ"ח, הגננת והסכמה של ההורים. ( במשפחה עצמאית אישור ההורה המשמורן, במשמורת משותפת הסכמת שני ההורים)

 

 1. חריגי גיל – ילדי שנתון 2018

 

לפי הנחיות משרד החינוך, תלמידי שנתון 2018 אינם זכאים לרישום. לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד!

 

תושבים חדשים

 1. יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם, טרם ביצוע הרישום במועצה. חובה- להצטייד באישור הביטול בכתב.

 

 1. תושבים שהעבירו את מקום מגוריהם לזבולון, ולאחר שינוי תעודת הזהות במשרד הפנים, יצטיידו במסמכים הבאים:
 • ספח ת"ז של שני הורים
 • תמצית רישום אוכלוסין עבור כל ילד –ממשרד הפנים
 • חוזה קניה/שכירות
 • טופס רישום לגנים
 • אישור ביטול רישום ממחלקת חינוך במקום מגורים הישן
 • מכתב מוועד היישוב על היות המשפחה תושבת ביישוב
 •  אישור הסדרת ארנונה ממחלקת הגביה במועצה.

 

 1. תושבים שטרם העתיקו את מקום מגוריהם למועצה אזורית זבולון וטרם עדכנו את תעודת הזהות במשרד הפנים, עם זאת הם בתהליך קניה/ בניה וזו עתידה להסתיים עד תחילת השנה (1.9.20) נדרשים להגיע למועצה לאחר תיאום פגישה במחלקת החינוך.

 

יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לקליטת הילד/ה אם לא תושלם העברת הכתובת במשרד הפנים והעברת מגורים בפועל לתחומי המועצה.

 

 

תושבים העוזבים את המועצה

תושבים אשר עוזבים את המועצה ועוברים להתגורר במקום אחר,

נדרשים לשם רישום ילדיהם ביישוב החדש בטופס שחרור מהמועצה האזורית זבולון.

לשם כך אתם נדרשים למלא בקשת ביטול רישום.

אל הבקשה יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח המעיד על שינוי הכתובת. כמו כן יש לצרף לבקשה אישור הסכמת הרשות הקולטת לקבלת הילד למוסד חינוכי שבבעלותו.

 

 

תושבים המעוניינים לרשום את ילדיהם למוסד מחוץ למועצה אזורית זבולון

תושבים אשר מעוניינים לרשום את ילדיהם במוסד מחוץ לתחומי המועצה, על אף שקיים עבורם מענה חינוכי בתחום המועצה האזורית זבולון, ימלאו טופס בקשה.

אל טופס הבקשה יצורפו צילומי תעודת זהות של שני ההורים. כמו כן  על ההורים למלא טופס הצהרה והתחייבות באשר לתשלומים הנובעים מלימודי ילדם מחוץ למועצה.

 

תושבי חוץ

תושב חוץ המעוניין לרשום את ילדו לאחד ממוסדות המועצה, נדרש למלא טופס בקשה לתושב חוץ להתחנך בתחומי המועצה.

אל הטופס בקשה יש לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים, הצהרה לתושב חוץ, וכתב התחייבות.

המועצה אינה מתחייבת לאשר את בקשת הלימודים. אם תאושר בקשת הלימודים, על ההורים יהיה להעביר לידי המועצה אישור לימודי חוץ מהרשות השולחת.

 

את הטפסים ניתן להוריד בהמשך העמוד, או לקבל במחלקת חינוך, במייל או בפקס.

נא למלא את הטופס הרלוונטי ולהחזיר למחלקת חינוך במייל:

zoharn@zvulun.co.il   /   yaarat@zvulun.co.il

או בפקס:   04-8478150

 

קבלת קהל בין הימים ראשון לחמישי בין השעות 8:00-15:00

 

טפסים:

בקשה לאישור לימודי חוץ לתושב המועצה

בקשה לביטול רישום

בקשה של תושב חוץ ללמוד בתחומי המועצה

הצהרה לנרשם חוץ למסגרות חינוך בבעלות מועצה אזורית זבולון

טופס רישום תשפ"א

כתב הצהרה להורים עצמאיים

כתב התחייבות והצהרת הורים ללימודי חוץ

כתב התחייבות כספית לתלמידי חוץ

 

שנת לימודים פורייה ומהנה

מחלקת חינוך - אגף חינוך וחברה

מועצה אזורית זבולון