זיו ויינגרם
מנהל יישובי הרשות לביטחון קהילתי
04-8431516
054-6833514

 

נעים להכיר – היחידה למאבק באלימות סמים ובאלכוהול במועצה האזורית זבולון

היחידה למאבק באלימות סמים ובאלכוהול הנה פועל יוצא של איחוד שני גופים: מציל"ה, והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול.

היחידה עובדת בכפוף לרשות למאבק באלימות סמים ובאלכוהול (בטחון קהילתי) של המשרד לקידום וחיזוק קהילתי.

חזון היחידה
היחידה למאבק באלימות סמים ובאלכוהול במועצה האזורית זבולון תהווה גורם מקצועי למניעת אלימות, התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ובאלכוהול.

היחידה תוביל באמצעות פעולותיה לשיפור בביטחון האישי של תושבי המועצה.

ייעוד
היחידה תפעל כזרוע ביצועית של המשרד לביטחון הפנים לקידום הביטחון האישי בקרב תושבי המועצה האזורית זבולון למול מגוון הצרכים השונים, באמצעות: הפעלה, ייזום, ופיתוח של תוכניות ומענים בתחומי פעילותה, ובהתבסס על מומחיותה המקצועית ושיתופי פעולה עם גורמים האמונים בין השאר על שמירת הביטחון האישי במדינת ישראל.

פעולות הליבה של היחידה

·         עבודת מניעה קהילתית – קיום, סדנאות והרצאות במסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות, קיום ימי עיון לאנשי מקצוע, אירועי שיא, פעילויות בחופשות ובחגים.

·         הכשרות לצוותי חינוך וטיפול

·         הדרכות הורים במגוון נושאים לאורך השנה

·         הכשרות למתנדבי סיירת הורים .

·         קיום ועדות יישוביות שמטרתן גיבוש יוזמות ותכניות מניעה, יצירת שיתופי פעולה בין מחלקות ואגפים, לרבות ועדות בשיתוף משטרת זבולון.

·         סיוע בהקמת מערכים טכנולוגים – (מצלמות, מוקד רואה)

·         יצירת תמונה יישובית של בעיות פשיעה, אלימות סמים ואלכוהול ומיפוי מוקדי מאמץ בקהילה.

·         תגובה יישובית – בניית מנגנון חוסן קהילתי ומנגנוני תגובה לאירועים, יצירת רצפים חינוכיים.

·         שיווק והסברה – לשם העלאת מודעות בקרב תושבי המועצה, יצירת קמפיינים יישוביים.

עובדי היחידה

o        שלושה מדריכי מוגנות (יסודי "אבטין", "ראס עלי" ו-"נופית").

o        שני מדריכי "זבולון בלילות" בקיבוץ יגור (מדריכים הפועלים בימי ה' בשעות 22:00-2:00 במטרה להפחית התנהגויות סיכון בקרב בני הנוער בקיבוץ).

o        עו"ס מנחה למדריכי המוגנות

o        עו"ס מנחה למדריכי זבולון בלילות

 

עיתוני הרשות למאבק באלימות, מים ואלכוהול:

רשותון - עלון  1 המידע והמחקר ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

רשותון - עלון  2 המידע והמחקר ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

רשותון - עלון  3 המידע והמחקר ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

רשותון - עלון  4 המידע והמחקר ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול