מוסדות חינוך

אוגוסט 2017- אבטין - ביה"ס העל יסודי החדש במועצה למגזר הערבי - רמות זבולון בשלבי בנייתו המתקדמים. בית ההספר מתחיל בתשע"ח את שנתו השניה ואנו גאים מאוד בהצלחתו ומאמינים בשינוי המהפכני שיביא. 

בתמונה: מבט מהרחפן על אתלר הבנייה ומבנה בית הספר רמות זבולון - חזון שהולך ומתגשם.....

צילום: מתן וורקר

 

את מוסדות החינוך במועצה אנו מבדלים בחתך הבעלות לשתיי קבוצות :

1. מוסדות החינוך בבעלות המועצה

2. מוסדות החינוך בתחום המועצה אך אינם בבעלותה.

אחריותנו על פעולתם, ניהולם ופיתוח מוסדות החינוך בקבוצה הראשונה מלאה ומוחלטת. המוסדות בקבוצה השנייה מנוהלים על ידי עמותות או תאגידים אחרים והמועצה האזורית מספקת להם את השירותים המוניציפאליים על פי חוק, ואנו משתדלים מאוד גם מעבר לכך.

מוסדות הבעלות משרתים קודם כל את תושבי המועצה האזורית, למרות שבחלקם לומדים גם תלמידי חוץ מישובים שכנים למועצה, בעוד המוסדות האחרים נותנים מענה לאוכלוסיות מגוונות, רבים מהם בעלי צרכים מיוחדים המגיעים מישובים שמחוץ לתחום המועצה שלנו.

מדיניות המועצה העקבית שלנו היא לעודד ולטפח ככל האפשר את כל המוסדות בתחומנו ואנחנו פותחים את שערנינו למוסדות וליוזמות בתחום החינוך המיוחד שבאים מבחוץ או ניזומים מבפנים ורואים בכך לא רק תרומה לחברה אלא גם לעצמנו. 

פילוח תלמידים ומוסדות במא"ז זבולון בשנת הלימודים תשע"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך מצגת לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג