תקנות פרסום מידע - איכות סביבה

דוחות איכות האויר במועצה וסביבותיה.

איכות האוויר חודש יוני 2017

איכות האוויר חודש מאי 2017

איכות האוויר חודש אפריל 2017 .

איכות האוויר חודש מרץ 2017

איכות האןןיר חודש פברואר 2017

איכות האוויר חודש ינואר 2017

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

איכות בדיקות מים ארצית ומקומית לזבולון

 

איגוד ערים מפרץ חיפה - איכות הסביבה

דוחות איכות האויר במועצה

דוח איכות האויר אוקטובר 2010
דוח איכות האויר מאי 2011
דוח איכות האויר יוני 2011
דוח איכות האויר יולי 2011
דוח איכות האויר פברואר 2011
דוח איכות האויר מאי  2012
דוח איכות האויר יוני 2012
דוח איכות האויר יולי 2012
דוח איכות האויר אוקטובר 2012
דוח איכות האויר מאי 2013
דוח איכות האויר  אוקטובר 2013
דוח איכות האויר ינואר 2014
דוח איכות האויר פברואר 2014
דוח איכות האוויר  מאי 2014
דוח איכות האויר ספטמבר 2014
דוח איכות האויר נובמבר 2014

 

דוח איכות המים ביישובים לשנת 2011

סביבה בריאה - חברה בריאה

פינוי אשפה בישובי המועצה

דו"ח איכות מי שתיה - רבעון אפריל יוני 2010

דו"ח איכות מי השתיה  1.7.12  -  30.9.12

דוח איכות מי השתיה לשנת 2012 במערכות השתיה של המועצה

איכות מי השתיה - ינואר - מרץ  2013

איכות מי השתיה - אוקטובר - דצמבר 2013

איכות מי השתיה אפריל - יוני 2014