תמצית פגישות כפר חסידים

תמצית פגישה מס' 1

תמצית פגישה מס/ 2 

תמצית פגישה מס' 3

תמצית פגישה מס' 4