שישי אומנותי 6.12.19 בעיר התחתית בחיפה

שישי אומנותי

6.12.19 בעיר התחתית בחיפה