היחידה לרווחת האזרח הוותיק

השירות מיועד לאזרחים וותיקים וצוותים העובדים בתחום הזקנה.

היחידה נותנת מענה לצמצום הפגיעה באזרחים וותיקים ע״י טיפול פרטני, קיום צוות רב מקצועי הכולל עו״ד ורופאה ומטרתו לסייע לבנות תכנית טיפול. תחום נוסף הוא גיוס שותפי תפקיד מהקהילה לעבודה משותפת, עבודה קבוצתית, הסברה ומתן מידע.

ניתן לקבל את השירות דרך העמותה לחבר הוותיק ״דורות״ או דרך העובד הסוציאלי המרחבי ביישוב.

 

חלי יבור
עו"ס שער העמקים; מרכזת היחידה לרווחת הא. הותיק; עו"ס לחוק הגנה על חוסים; רכזת תחום להט"ב.
04-8478115
(2184)
054-6833050
 

קהילה תומכת

השירות מיועד לאזרחים וותיקים המעוניינים בסל שירותים התומך בביטחון האישי והרפואי בביתם.

התכנית מאפשרת חיים בביטחון ורווחה בבתים ובקהילות ומספקת שירותים כמו: אב קהילה, שירותים רפואיים, לחצן מצוקה ועוד.

ניתן לקבל את השירות דרך העמותה לחבר הוותיק ״דורות״ או דרך העובד הסוציאלי המרחבי ביישוב.

עלות: תשלום חודשי מסובסד.

ליאת פאר
מנכ"לית העמותה לחבר הותיק דורות זבולון
04-8478171

בית חם

השירות מיועד לאזרחים וותיקים המעוניינים במפגשים חברתיים ביישובים.

התכנית מציעה מפגשים קבועים, אחת לשבוע, במועדון היישובי או בבתי החברים. הפעילויות החברתיות משמרות קשרי חברות ומעניקות מסגרת חמה ותומכת בקרבת המגורים.

ניתן לקבל את השירות דרך העמותה לחבר הוותיק ״דורות״ או דרך העובד הסוציאלי המרחבי ביישוב או דרך המפעילים ביישובים.

 

מועדוני מופת לאזרחים וותיקים

השירות מיועד לאזרחים וותיקים בחברה הערבית.

המועדון נותן מענה של מסגרת פעילות מספר פעמים בשבוע בכל כפר. המועדון כולל הסעות, ארוחות, הרצאות, סדנאות, פעילות גופנית, טיולים ועוד.

ניתן לקבל את השירות דרך העובד הסוציאלי המרחבי ביישוב או לפנות ישירות למועדון.

עלות: תשלום חודשי מסובסד.

 

מרכז יום – המרכז הרב תכליתי דורות

השירות מיועד לאזרחים וותיקים המתקשים בתפקוד.

התכנית משולב במרכז ״דורות״ ונותן מענה של מסגרת חברתית וטיפולית המקיימת פעילויות תרבות, חברה ופנאי. המרכז מיועד לזכאי ונידחי חוק סיעוד ומאפשרת קבלת עזרה אישית, השגחה, עזרה בניידות, ארוחות וכל צורך ייחודי אחר.

ניתן לקבל את השירות דרך העמותה לחבר הוותיק ״דורות״ או דרך העובד הסוציאלי המרחבי ביישוב.

עלות: תשלום חודשי מסובסד לפי מבחן הכנסה.

 

שירותים לניצולי שואה

השירות מיועד לאזרחים וותיקים ניצולי שואה.

השירות נותן מענה בנושא מימוש הזכויות והשירותים והפעלת מסגרות ייעודיות, מועדון מופת במרכז ״דורות״, מיצוי זכויות ועוד. השירות ממומן ע״י משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

ניתן לקבל את השירות דרך העמותה לחבר הוותיק ״דורות״ או דרך העובד הסוציאלי המרחבי ביישוב.