הורים יקרים,

מועצה אזורית זבולון פועלת להכרה פורמאלית של השלוחה הדמוקרטית כבית ספר צומח "מוכר שאני רשמי"
(כיתות א'-ח') בכפוף לאישור משרד החינוך.
ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה הינה לכיתות א'-ו'.

 

הרישום בקישור המצורף: