רישום לגני הילדים תשפ"א

רישום ילדים לגנ"י לשנה"ל תשפ"א
הורים יקרים, אנו עומדים לקראת פתיחת רישום תלמידים למוסדות החינוך בשנה"ל תשפ"א.
שימו לב – רישום הילדים לגנים הוא אינטרנטי בלבד.
לא יתאפשר רישום ידני בישובים. תושבים שלא ירשמו במועדי פתיחת האתר שלהלן יצטרכו להגיע  למחלקת החינוך במועצה לרישום ילדיהם עד ל 05.03.20 לכל המאוחר.  במקרה זה יש להביא את תעודות הזהות של שני ההורים.

מועד הרישום לגנ"י באינטרנט לשנה"ל תשפ"א במועצה האזורית זבולון יתקיים:

מיום שני, א' בשבט התש"פ  (27.01.2020), משעה 7:00.

עד יום חמישי, כ"ה שבט התש"פ (20.02.2020) עד שעה 24:00.

מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגילאי 3 , 4 , 5  המופיעים במרשם התושבים של המועצה.
ביישובים בהם יש שימוש מועט באינטרנט תתקיים הרשמה ידנית על-פי פרסום סמוך למועד הרישום.
תאריכי הלידה של חייבי הרישום הם:
גילאי 5 התאריכים :   י' בטבת התשע"ה -   1 בינואר - 2015
                                    י"ט בטבת התשע"ו -  31 בדצמבר - 2015
גילאי 4 התאריכים :   כ" בטבת התשע"ו  -   1 בינואר - 2016
                               ב' בטבת התשע"ז  -   31 בדצמבר – 2016
גילאי 3 התאריכים:    ג' בטבת התשע"ז  -   1 בינואר 2017
                           ד' בשבט התשע"ח -  31 בדצמבר 2017

כתובת האתר באינטרנט: 
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1320

(האתר יעלה לאוויר בתאריך 27.01.2020).