2007-2018
דב ישורון
קיבוץ יגור

1997-2007
שלמה חבר
קיבוץ ש. העמקים

1982-1997
משה נצר ז"ל
קיבוץ ר.יוחנן

1960-1982
יעקב רם ז"ל
קיבוץ יגור

1954-1960
משה קרוא ז"ל
קיבוץ ר. יוחנן

1950-1954
שלום גרוס ז"ל
קיבוץ אושה