קידום העסקת אנשים עם מוגבלות

אוגוסט 2019


תכנית עבודה לשנת 2020 לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות


תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

 

קראו עוד...