קורס מנהלי קהילות למגזר הכפרי

להרשמה היכנסו ללינק:

https://maavarim.ravpage.co.il/nihulkehila