קופה וכוח אדם

 

קופה וכוח אדם זוהר כתר יערי


zohar@zvulun.co.il
טלפון: 04-8478158


המחלקה מטפלת בנושא קופת המועצה ונושא כוח אדם.