פרויקטים במועצה

נופש וכושר בחוואלד  4.7.12
תוספת חדר מורים בנופית
פארק נופש וכושר בכפר חסידים 27.4.11
פארק נופש וכושר במתחם המועצה 15.3.11
גן משחקים חדש באיבטין 11.6.12
מדרכה לפלרם 27.10.11
מגרש כדורגל סינטטי באיבטין