בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק.
על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות
אישור נגישות בית עסק הינו תנאי לקבלת רישיון העסק.

לשימושך קישורים לאתר נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

אתר נציבות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

צו הוכחת נגישות לעסקים 

טופס בדיקה עצמית להוכחת נגישות בתצהיר

תצהיר של מבקש רישיון עסק או היתר זמני על התקיימות הוראות הנגישות בעסק