יעדי המחלקה:

  • גיוס כוח אדם איכותי לפי תחומי מקצועיות ותפקיד
  • עמידה בתקציב המועצה – התכנסות ליעדי המשרות ותקציב המועצה
  • הדרכה ושיפור מתמיד של מיומנויות ההון האנושי וחתירה למצוינות
  • העלאת שביעות רצון העובדים
  • הגברת ההזדהות הארגונית של העובדים עם יעדי המועצה
  • הגברת תחושת השייכות למועצה אזורית זבולון
  • שיפור השירות ללקוחות פנים ארגוניים וללקוחות חוץ
  • טיפוח מקצועיות צוות עובדי מחלקת משאבי אנוש ושכר
  • טיפוח והידוק הקשר עם גמלאי המועצה

 

סטרוגו נועה
מחלקת משאבי אנוש
04-8431586
(מ"מ מנהלת משאבי אנוש)