בוטל: מסלול דמוקרטי במועצה האזורית זבולון - מפגש

***המפגש בוטל***

 

המועצה האזורית זבולון מתכננת לפתוח בשנת הלימודים תשפ"א מסלול מוכר של חינוך דמוקרטי.
המסלול יהיה מסלול צומח לכיתות א'-ג'.
אנו שמחים להזמינכם לערב חשיפה למסלול זה שיערך ביום א' ה-15.3.2020,
בשעה 20:30 במועדון ביגור.

בברכה,


אריק ברנס                                                                  אורית שטייף
מוביל צוות ההקמה                                                       מנהלת אגף חינוך וחברה