ניתן לפנות אלינו בכל שאלה 
נופית 
052-621-1011

חיילות וחיילים משוחררים מעודכן.pdf