מחלקת המחשוב במועצה אחראית על כלל מערכות המחשוב בארגון בהיבט של חומרה, מערכות תוכנה, תקשורת, טכנולוגיית מידע, תמיכת משתמשים והדרכות.