יעדי האגף:

  • גיבוש מדיניות תיירותית של המועצה הנשענת  על ניצול משאבי תיירות "מוּלדים" (יערות, חורשים,  נחלים, מעיינות, אתרים ארכיאולוגיים, אתרים היסטוריים וכדומה).
  • פיתוח אתרים "יש מאין", כמו עיצוב מתחמי תיירות, מתקני אכסון, מסעדות, גלריות ועוד. 
  • פיתוח ברמה נקודתית ואזורית לרבות אטרקציות על-מועצתיות.