תומר דרורי
מחלקת ישובים
052-3219439

 

  • חיזוק הקשר בין המועצה לישובים באמצעות ליווי קהילתי ומפגשים שוטפים בפורומים שונים
  • קידום וליווי תהליכי צמיחה דמוגרפית בישובי המועצה
  • בנייה והובלה של תוכנית ארבע שנתית של העברת תקציבים בכל ישובי המועצה
  • פיתוח שירותים לצעירים כבסיס לפעילות קבועה בעתיד
  • מעקב ובקרה על יישום החלטות המועצה הנוגעות לישובים
  • פיתוח עבודה קהילתית בישובים