מחלקת יישובים

 

מנהל: אמיר יעקב

טל':04-8431522 

מייל:[email protected]

מחלקת ישובים-2018
• מחלקת ישובים פועלת כשלש שנים במרחב זבולון, במטרה לחזק ולהצמיח את יישובי המועצה, פעילויות המחלקה שונות ומגוונות המקדמות מענה נקודתי לצרכים וכוללות ראיה ארוכת טווח.
דברים שנעשו עד כה:
2015- הקמת המחלקה, קשר עם הישובים, קשר עם גורמי חוץ ופנים, התנעת סקר מבנים ושטחים ציבוריים, הקמת הפורום האסטרטגי, תיאום סיורי ר' המועצה ומטה עם מטה, ליווי פרויקטי הבינוי בישובים, התנעת המאבק לשמירת הקרקעות במועצה, סדנה למזכירות הישובים.
2016- המשך העשייה משנה קודמת בדגש על ליווי וקידום נופית ג', קידום מימוש פוטנציאל המגורים, ריכוז המאבק לשמירת הקרקעות, קיום פגישות עבודה בין מחלקתיות, בחינה להקמת "פורום קהילה" במועצה, מימוש קורס גישור לבעלי תפקידים.
2017 – קידום הרחבת נופית, פתיחת קורס מנהיגות קהילתית, טיפול בסוגיות הצמיחה הדמוגרפית, הקמת פורום מנהלי קהילות, האצת המענה לצעירים, גיבוש תפיסת התיירות במרחב זבולון, העמקת הקשר בין "מעברים בעמק" לתושבים, פיתוח מעגל "נאמני תקשורת" במועצה, שמירת הקשר עם גורמי ממשל וביניהם החטיבה להתיישבות, המשך רצף הקשר עם יושבי המועצה, חברות בצוות המאבק לשמירת הקרקעות, ליווי נושאי תפקיד בישובים, קיום חשיבה בנושא ביה"ס במרחב המועצה, והתעסקות בנושא זיהום אוויר.
תפיסת העבודה שתביא את המחלקה לעמידה מיטבית ביעודה בשנה"ע 2018
• הגברת הלכידות המועצתית
• קידום פרויקטים תשתיתיים
• יוזמה מקצועית
• תהליך פנימה והחוצה
אתגרי המחלקה לשנה"ע 2018
• קידום נופית ג'
• מימוש פוטנציאל המגורים
• שמירה על השת"פ הבין מחלקתי
• הקמת "מרכז צעירים"
• פיתוח מעגל "נאמני תקשורת" (פייססבוק)
• המשך פעילות: פורום מנהלי קהילה, אסטרטגי
• קיום יום עיון בנושא דור ה-Y
• יוזמה מקצועית-פתיחת קורס (יוזמות וחדשנות/ דירקטוריונים)
• קידום פוטנציאל התיירות במרחב זבולון
• התאמת המענים של "מעברים בעמק" לתושבים