מחלקת הביטחון אמונה על תחום הביטחון בשגרה ובחירום לתושבי המועצה ולמוסדות החינוך ברשות.

מחלקת הביטחון מנהלת מערכת מקצועי  וכ"א מיומן להגברת הביטחון בשגרה ולהכנת המועצה, הישובים והתושבים לשעת חירום בצורה המיטבית.

המחלקה מסייעת במתן מענה לאירועים ביטחוניים, פליליים ולסיוע ותאום בין מחלקות המועצה, בין גורמי הביטחון השונים ובין הישובים, למניעת פשיעה בכלל ופשיעה חקלאית בפרט.

קב"ט המועצה ומחלקת הבטחון זמנים 24/7 לכל אירוע.

אל תהססו לפנות.

נושאים מרכזיים שבאחריות המחלקה:

  • ביטחון שוטף
  • תיאום והפעלת מג"ב, משטרת ישראל לשיפור ביטחון היישובים
  • מיקוד בעיות ומתן טיפול נקודתי באירועים חריגים
  • תיאום ושת"פ עם פיקוד העורף לשיפור  מוכנות  לחירום של הישובים והמועצה
  • פגישות וסיורים עם הרב"שים ביישובים
  • מרכיבי ביטחון: תחזוקת מקלטים, גדרות, במוסדות ציבור ובמוסדות חינוך
  • תיאום והפעלת הסיור הכפרי במרחבי המועצה
  • פיקוח עירוני
  • פיקוח וטרינרי

יצירת קשר

איתי כרמון
קב"ט המועצה ומנהל מחלקת ביטחון, בטיחות ופיקוח
04-8478118
0525552715
לילך סהר סגרון
מזכירת מחלקת הביטחון
04-8431524
ראלב עמריה
קב"ט מוס"ח
04-84781360
054-3984541