מזכיר המועצה

 

 

ארז ארד

04-8478103

EREZA@zvulun.co.il

 

מטרות ותחומי עיסוק של מזכיר המועצה:


* השתתפות וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות.
* מעקב אחרי ביצוע החלטות ראש הרשות, המועצה והוועדות.
* אחריות ניהולית – על יחידות המינהל הכללי הנמצאות באחריותו.
* גיבוש מדיניות כוח אדם ועדכונה לקראת אישורה במועצת הרשות,
יחד עם המסגרת התקציבית של כוח האדם ברשות המקומית,לקראת
שנת תקציב חדשה.
* טיפול במשאבי האנוש של הרשות המקומית.
* פעילויות קישור וייצוג בתוך הרשות המקומית.
* הערכות לשירותי חירום והצלה באירועי ביטחון ובאסונות אזרחיים המוניים.