מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור.

 

 

 

שלמה בוזי

טל': 04-8478160

מייל:  shlomob@zvulun.co.il

 

  טופס תלונה ממונה תלונות הציבור

                 

  הביקורת בוועדים המקומיים  2019      

 

  נוהל טיפול בתלונות הציבור

 

  הנחיות ונהלים לוועדים המקומיים

 

  מדריך לוועדות ביקורת בועדים המקומיים

 

  מצגת ועדות ביקורת ביישובים

 

 תכנית ביקורת בוועדים המקומיים

 

 

דוחות ביקורת

 

דוח תלונות הציבור לשנים 2011-2015   - נתונים כלליים

 

דוח תלונות הציבור לשנים 2016 - 2017 - נתונים כלליים

 

דוח תלונות הציבור לשנת 2018 - נתונים כלליים

 

 

אבטחת מידע בטיחות בהסעת תלמידים בטיחות וגהות בעבודה ביקורת מוכנות לחרום
ביקורת פנים 2012 כ. חסידים דוח כ. חסידים דוח שער העמקים ועד מקומי - נופית
טיפול בפסולת כפר הנוער הדתי 890 יד למגינים - למליאה ניהול עצמי בבתי ספר
ניהול פרויקט הנדסי עמותת מעברים בעמק קופות קטנות רישוי עסקים תמצית 
דוח ביקורת רכש 2018