יעדי המבקר:

  • פיקוח ובקרה על תקינות וחוקיות פעילות הרשות המקומית, לצורך קידום המנהל התקין, טוהר המידות, החיסכון והיעילות
  • תכנון תכנית הביקורת השנתית
  • ביצוע ביקורת ברשות המקומית
  • הגשת דוח הביקורת ופרסומו
  • טיפול בתלונות הציבור המוגשות כנגד הרשות

להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

טבלת אנשי קשר - ממונה על תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלמה בוזי הממונה על תלונות הציבור 04-8478160 [email protected]