יום הנקיון הלאומי 24.3.20

שלום וברכה!
הערכות מועצה אזורית זבולון ליום חשוב זה כבר בעיצומה. אנו רואים חשיבות
רבה, מעבר לפן החינוכי, בפינוי הלכלוך מהשטחים הפתוחים במועצה. לצורך זה,
הגדרנו לכל מסגרת חינוכית את סביבת האיסוף והטיפוח:

ביה"ס:
כרמל-זבולון
ראס עלי - אלחוואלד
תנועת נוער מחנות העולים
יער רמת יוחנן
רמת זבולון
ניצני זבולון
נופית
איבטין


אזור המבצע
נחל ציפורי – מבריכת הסוסים עד בי"ס
נחל קישון הטיילת
מביה"ס עד הכניסה של איבטין
אושא העתיקה עד אבן תחום שבת
שביל אוהד זך
מסביב לביה"ס והכפר

בברכת עולם נקי יותר,
דודי שביט – רכז חינוך סביבתי