חוג קרמיקה לטיפול בבעיות תנועה ופרקינסון.

חוג קרמיקה לטיפול בבעיות תנועה ופרקינסון.

ימי שלישי 12:15 בדורות