הוועדה המקומית מוסמכת לטפל בכל ההליכים הקשורים לתכנון ובניה, פיקוח ואכיפה במרחב התכנון שבאחריותה.

לועדה קיים אתר אינטרנט המשמש כערוץ נגישות נוסף לתושבים ובעלי המקצוע, במטרה לשפר את השירות אשר הועדה מספקת,.אתר זה מנגיש את מאגרי המידע של הועדה לכלל התושבים ,לרבות

מפת הגעה לוועדה ושעות קבלת קהל,אנשי קשר,מפת מרחב התכנון של הוועדה, מידע בנושא גושים וחלקות ,הנחיות להגשת בקשה להיתר בנייה, הנחיות למתן הקלה ושימוש חורג, קבלת מידע תכנוני, ואת כל הטפסים והתצהירים הדרושים להוצאת היתר בניה ועוד.

פרוטוקולים של כלל הועדות (ועדת המשנה ורשות הרישוי ) תיקי הבניין והיתרים , פרסומים בנושא תכנון ובניה , ומערכת ה GIS המועצתית המסייעת לכלל הציבור.

מידע תכנוני הוא מידע המתייחס למצבה התכנוני של קרקע נתונה, אשר כולל את יעוד הקרקע, זכויות-הבנייה, השימושים המותרים בה, הוראות ומגבלות בינוי ועיצוב וכיו"ב, הכל על בסיס התכניות המאושרות החלות במקום, מדיניות תכנונית, הנחיות מרחביות וכל מסמך תכנוני אחר.

כל בנייה במרחב המועצה, אשר מצריכה היתר בנייה, מטופלת על-ידי הועדה משלב הגשתה ועד להפקת היתר הבנייה המבוקש. אחראית על יישום הוראות הבנייה שנקבעו בתכניות החלות במרחב התכנון של זבולון, ובהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו.

קליטה, בדיקה וליווי של בקשות להיתר-בנייה המוגשות לוועדה  – צוות המחלקה מהווה כתובת לצוות המקצועי שמונה על-ידי מבקשי היתר-הבנייה, ומקדם את הבקשות המוגשות לדיון בוועדה המקומית וברשות הרישוי.

תפקידו של הפיקוח לאתר בניה בלתי חוקית ולטפל בה במישור החוקי: מתן התראה בטרם נקיטת צעדים, הוצאת צווי הפסקה מנהליים, צווי הריסה ופתיחת תיקי חקירה המועברים ליועץ המשפטי לצורך המשך הטיפול המשפטי.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון שמה את נושא השירות לתושב בעדיפות ופועלת ככל שביכולתה על מנת לקצר ולפשט את תהליכי המידע התכנון והרישוי .

כחלק מרצון זה ,אנו שואפים לאפשר לכל פונה את השירות האיכותי הזמין והמהיר ביותר שניתן לתת.

לכניסה לאתר הוועדה לחצו כאן 

טבלת אנשי קשר - הועדה המקומית לתכנון ובניה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רן ברוקנר מהנדס הוועדה המקומית 04-8478105 [email protected]
אתי בורנשטיין מזכירת הועדה לתכנון ובניה ורישוי עסקים 04-8478105 [email protected]
ברק גבאי מזכיר הוועדה המקומית 04-8478105 [email protected]
נדיה גנטיוק בודקת תכניות ומידענית 04-8478153 [email protected]
אבי בוצ'וק מנהל פיקוח 04-8478105 [email protected]
שירן אינהורן רוטנברג רכזת רישוי 04-8478113 [email protected]
אברהם וודג'ה מפקח תכנון ובניה 04-8478105 [email protected]