מזכירות שירותים חברתיים
מזכירות
04-8478115

עבודה סוציאלית מרחבית 

עבודה סוציאלית מרחבית הינה שירות לתושבים ולקהילות ביישובי המועצה. היא נותנת מענה לפרט ומשפחתו, שותפה לתכנון פעילויות קהילתיות-חברתיות ונמצאת בקשר עם מנהיגות היישוב ובעלי התפקידים בשגרה ובחירום.

הממשקים בהם מלווים העובדים הסוציאליים המרחביים:

 1.  ליווי מערכתי
 2.  טיפול ישיר
 3.  תיווך לשירותים במוסדות ובמשרדים אחרים
 4.  סינגור
 5.  מתן מידע הנוגע לזכויות הפרט.

העובדים הסוציאליים המרחביים מחויבים בשמירת סודיות מקצועית בעבודתם.

תחומי השירות הניתנים לתושבים ולקהילות ביישובי המועצה:

 1. שירותי פרט ומשפחה
 2. שירותים לילדים ונוער
 3. שירותים לאזרחים ותיקים
 4. שירותים לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים ובני משפחתם
 5. שירותים עפ״י חוק
 6. עבודה קהילתית ושירותים לקהילה

 

 

"קליק לרווחה", מאגר השירותים המקוון של משרד הרווחה שמטרתו להנגיש בקליק לאזרח את המידע, השירותים והזכויות להם הוא עשוי להיות זכאי בנושאי רווחה.

המידע באתר ישמש את כלל אזרחי ישראל, את מערך הרווחה ואת המטה.

מוזמנים להקליק>>> clickrevaha.molsa.gov.il

טבלת אנשי קשר - המחלקה לשירותים חברתיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מזכירות שירותים חברתיים מזכירות 04-8478115 [email protected]
איטה פינצ'בסקי מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 04-8478115 [email protected]
נופית פורמן מנהלת יחידת ההתנדבות ורכזת מילגאים 048478371 0526211011 [email protected]
איריס סורוג'ון עובדת מינהל וזכאות, (כולל הסעות) 04-8478115 [email protected]
חן הינדי עובדת זכאות, מזכירה 04-8478115 [email protected]
חלי יבור עו"ס שער העמקים; מרכזת היחידה לרווחת הא. הותיק; עו"ס לחוק הגנה על חוסים; רכזת תחום להט"ב. 04-8478115 054-6833050 [email protected]
אמנה שחאדה עו"ס חוואלד, כפר ביאליק; רכזת משפחתונים, הודעה מרה. עו"ס לחוק נוער 04-8478115 [email protected]
אנג'אם חט'יב ראס עלי, איבטין (משפחות) ועדת פעוטות בסיכון 04-8478115 [email protected]
דר קופמר עו"ס; אושה, כפר המכבי; רכזת תחום מוגבלויות; 04-8431534 [email protected]
מייסה ג'מאל ראש צוות עו"ס לחוק לאדם עם מש"ה 04-8478115 [email protected]
מוחמד קדח איבטין -עו"ס קהילתי; עו"ס יחידה לטיפול באלימות; עו"ס לסדרי דין 04-8478115 [email protected]
מיטל מוזס הללי עו"ס נופית, כפר חסידים ורכזת מועדונית אפטר-סקול, רכזת צח"י 04-8478115 [email protected]
נבו פיק תכנית יתד-צעירים 04-8478115 054-6833072 [email protected]
סוהיר חוסיין רכזת "ראשית", רכזת מועדוניות בכפרים 04-8478115 [email protected]
רותם וברמן עו"ס ישובי - יגור; עו"ס סדרי דין 04-8478115 [email protected]
רנא חאלדי פיתוח שירותים לאזרח הותיק בכפרים, עו"ס איבטין 04-8478115 [email protected]
קלריס ריטל מ.מ. מנהלת מרכז "חיבורים" לטיפול משפחתי, מטפלת משפחתית 04-8478115 050-6432752 [email protected]
סמר היג'א עו"ס ישובית ראס עלי ואיבטין; רכזת מעגל בנות. 04-8478115 [email protected]
ליאל שמילה עו"ס לטיפול בפגיעות מיניות בגירים 04-8478194 [email protected]
מיטל לניאדו עו"ס, ראש צוות -מדריכה 048431543 [email protected]

עו"סים מרחביים בישובים

טבלת אנשי קשר - עו"סים מרחביים בישובים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סמר היג'א עו"ס ישובית ראס עלי ואיבטין 04-8478115 [email protected]
שרון מגירה רמת יוחנן+ כפר מכבי ועו"ס לחוק הנוער 04-8478115 054-5566719 [email protected]
חלי יבור עו"ס שער העמקים 04-8478115 054-6833050 [email protected]
אמנה שחאדה עו"ס חוואלד, כפר ביאליק 04-8478115 [email protected]
אנג'אם חט'יב ראס עלי, איבטין (משפחות) ועדת פעוטות בסיכון, יו"ר וועדות תכנון טיפול והערכה 04-8478115 [email protected]
דר קופמר עו"ס; אושה, כפר המכבי 04-8431534 [email protected]
מיטל מוזס הללי עו"ס נופית, כפר חסידים 04-8478115 [email protected]
רותם וברמן עו"ס ישובי - יגור; עו"ס סדרי דין 04-8478115 [email protected]
רנא חאלדי עו"ס איבטין 04-8478115 [email protected]