הלימודים יתחדשו מחר כסדרם עם תום חופשת פורים.

הלימודים יתחדשו מחר כסדרם עם תום חופשת פורים.

משרד החינוך עומד בקשר רציף ושוטף עם משרד הבריאות והמל"ל, ובהתאם להתפתחויות הוא ימשיך להוציא לבתי הספר, לגני הילדים לתלמידים ולהורים עדכונים והודעות מסודרות אודות התנהלות מערכת החינוך.

אנחנו נמשיך לעדכן אתכם בדברים ולפעול בהתאם לכל ההנחיות.