הודעה על סגירת כביש חוות הצופים

הודעה לציבור:

בימים רביעי וחמישי השבוע, 18,19 בספטמבר, כביש חוות הצופים יהיה סגור.

הכביש יפתח מחדש לתנועה לאחר השלמת העבודות