הודעה לתושבי זבולון 12.3.20 22:30:

הודעה לתושבי זבולון 12.3.20 22:30:
תושבים יקרים,
הערב קיבלה ממשלת ישראל החלטה כי בתי הספר, כיתות א'-י"ב, יצאו לחופשה עד תום חופשת הפסח.
ילדי הגנים, ילדי החינוך המיוחד, נערים בסיכון ותלמידי כפרי הנוער ימשיכו את לימודיהם.
הנחיות לגבי בחינות הבגרות ימסרו גם הן בהמשך.
הנהלות מחוזות משרד החינוך יפעלו במתכונת חירום ויתנו מענה למנהלים, ראשי רשויות ומנהלי אגפי החינוך.
מערכת החינוך הארצית תעבור ללמידה מרחוק ואנו נהיה בקשר עם כל הצוותים על מנת לאפשר זאת ולתת את המענה הטוב ביותר לכל הצרכים במצב הקיים.
ישובים שבוחרים להמשיך ולהפעיל מסגרות חינוך בלתי פורמאלי במסגרת הישוב, אנחנו מבקשים שיקפידו על ההנחיות:
• שמירה על הבריאות בהיבטי היגייניה
• הקפדה על נוכחות של ילדים בריאים בלבד
• שמירה על היקף משתתפים מצומצם של עד 100.
• הקפידו על חדרים מאווררים ותנו עדיפות לפעילות במרחב הפתוח עד כמה שניתן.

אנחנו נקיים הערכויות נוספות ונעדכן לגבי שינויים נוספים בפעילויות המועצה בהמשך.
אנו מאחלים לכולכם סוף שבוע נעים ובריאות