דרושים ומכרזים

מכרזי כח אדם:

 

 מכרז מספר 25/2019 : דרוש אב בית בבתי ספר כרמל זבולון יגור במועצה אזורית זבולון

 

  מכרז מספר 23/2019 לתפקיד עובד סוציאלי ביחידה לטיפול באלימות

 

 מכרז מספר 24/2019 לתפקיד עובד סוציאלי אזרחים ותיקים בני משפחה מטפלים

 

 מכרז מספר 22/2019 לתפקיד עובד סוציאלי מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה

 

מכרזים כלליים:

 

 מכרז 14/2019 לביצוע עבודות איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית - המכרז הוארך עד תאריך 14.11.19 בשעה 15:00.
תשומת לב המציעים לכך, כי חלו שינויים בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, כאמור בתשובות לשאלות ההבהרה.
כל שינוי נוסף בתנאי המכרז, או במועדיו, יפורסם מעתה באתר המועצה בלבד, ועל המציעים לעקוב אחר כל שינוי שיחייב את כלל המציעים.

 

שאלות ותשובות למכרז ביצוע עבודות איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית.

 

מכרז 16/2019 לביצוע עבודות שדרוג קווי ומערכות מים בישוב ראס עלי- מועצה אזורית זבולון 

 

 מכרז 17/2019 לביצוע עבודות הרחבת מועדון נוער חוואלד- מועצה אזורית זבולון

 

אחר:

החלטת ועדת השלושה בענין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח  - ליסינג - גירסה מונגשת