המועצה מעדכנת את התושבים ומפרסמת את התוצאות דיגום המים השנתיות בישובים

ZVUKUN 2022 01-06 MICRO.pdf

zvulun 2021.pdf