מחלקת גזברות וכספים

גזבר: ספי בארי

מייל: Sefib@zvulun.co.il


המחלקה אחראית למתן שרותי חשבות והנהלת חשבונות לארבעת גופים הבאים:


* המועצה האזורית זבולון (כולל לארבעת בתי הספר שבבעלותה).
* עמותת "דורות"- לחבר הותיק.
* העמותה לקידום החינוך התרבות והספורט.
* החברה הכלכלית לפיתוח זבולון.

במסגרת המשימות המוטלות ומבוצעות על-ידי המחלקה אנו עוסקים:


* הכנת הצעת תקציב לאישור מליאת המועצה.
* עדכון תקציבים והתאמתם בהתאם לשינויים נדרשים.
* ביצוע תחזית סוף שנה. מעקב ביצוע תקציבי מול גורמים שונים.
* דו"חות כספיים רבעוניים למשרד הפנים.
* מאזנים לסוף שנה.
* ניתוחים ותחשיבים לפי בקשת הממונים.
* ניהול כרטיס חו"ז לכל יישוב והתחשבנות מולו.
* מעקב ודווח תב"רים (כולל פתיחת תב"רים ולווי המסמכים עד הבאתם לאישור).
* מעקב אחר התחייבויות הממשלה להעברת כספים.
* רישום כל החומר, תשלום לספקים, רישום תקבולים, התאמות וניתוחים.
* הכנת תלושי שכר לעובדים בארבעת הגופים תוך הקפדה על יישום הסכמי שכר ותנאים סוציאליים

  ובכפוך לתנאי השלטון המקומי וע"פ הנדרש בחוק. דוו"חים למס הכנסה, מע"מ ובטוח לאומי.

דוח כספי לשנת 2017

תקציב המועצה לשנת 2017

תקציב המועצה לשנת 2018

תמצית תקציב 2019

תמצית דו"חות כספיים לשנת 2018