כרמל זבולון

פרטי בית הספר
יישוב וכתובת:  יגור  30065
טלפון: 04-9040065-8
פקס: 04-9040069
דוא"ל: [email protected]

פרטי מנהל/ת בית הספר
דורית טלמור שריג
[email protected]  ,054-6833051

מפקח/ת בית הספר:
רוני וינברג

סמל המוסד: 360222 

 שנת ההקמה: 1973       

הבעלות: מא"ז זבולון

סיווגי המוסד: חט"ב + חט"ע, רגיל, רשמי, ממלכתי, יהודי, עברית   

מספר תלמידים: 930

לאתר בית הספר לחצו כאן 

איבטין

פרטי בית הספר
יישוב וכתובת: איבטין  20400
טלפון: 04-9847217
פקס: 04-9847217

פרטי מנהל/ת בית הספר
סלים עמירייה 
[email protected] , 054-6833294

מפקח/ת בית הספר:
עורסאן עיידאת

סמל המוסד: 318055

שנת ההקמה: 1970       

הבעלות: מ. אזורית זבולון

סיווגי המוסד: בית ספר יסודי, רגיל, רשמי, ממלכת, בדואי, ערבית   

מספר תלמידים: 445

לאתר בית הספר לחצו כאן 

ניצני זבולון 

פרטי בית הספר
יישוב וכתובת: רמת יוחנן  ד כפר מכבי  30030
טלפון: 04-8452933/4 
פקס: 04-8451230
דוא"ל: [email protected] 

פרטי מנהל/ת בית הספר
אורלי פרש אזולאי

מפקח/ת בית הספר:
רון פכטר

סמל המוסד: 311035

שנת ההקמה: 1960       

הבעלות: מ. אזורית זבולון

סיווגי המוסד: בית ספר יסודי, רגיל, רשמי, ממלכתי, יהודי, עברית   

מספר תלמידים:545

נופית

פרטי בית הספר
יישוב וכתובת: ישוב קהילתי נופית  36001
טלפון: 04-9930003
דוא"ל: [email protected]

פרטי מנהל/ת בית הספר
מושית טוני זיו

מפקח/ת בית הספר:
רון פכטר

סמל המוסד: 312652

שנת ההקמה: 1988       

הבעלות: מ. אזורית זבולון

סיווגי המוסד: בית ספר יסודי, רגיל, רשמי, ממלכתי, יהודי, עברית   

מספר תלמידים:282

ראס עלי ואלחואלד 

פרטי בית הספר
יישוב וכתובת: ראס עלי ואלח'ואלד  20296
טלפון: 04-9930279
פקס:  04-9930279
דוא"ל:  [email protected] 

פרטי מנהל/ת בית הספר
מייסון כעבייה
טלפון: 052-8703386
מייל: [email protected]

מפקח/ת בית הספר:
עורסאן עיידאת

סמל המוסד: 218974

שנת ההקמה: 1970       

הבעלות: מ. אזורית זבולון

סיווגי המוסד: בית ספר יסודי ,רגיל, רשמי, ממלכתי, בדואי, ערבית   

מספר תלמידים:234

לאתר בית הספר לחצו כאן 

רמות זבולון 

פרטי בית הספר
יישוב וכתובת: ליד אבטין, מא"ז זבולון   30030
טלפון: 04-8558778 
פקס: 04-9040069
דוא"ל: [email protected]

פרטי מנהל/ת בית הספר
יוסרה זבידאת
[email protected],  054-6833022

מפקח/ת בית הספר:
עורסאן עייאדת

סמל המוסד: 729012

שנת ההקמה: 2016      

הבעלות: מא"ז זבולון

סיווגי המוסד: חט"ב + חט"ע, רגיל, רשמי, ממלכתי, ערבי, ערבית

מספר תלמידים: 318

אהבה

פרטי בית הספר
ישוב וכתובת: החקלאים 17 כפר ביאליק

טלפון: 04-8722046 
פקס: 04-8493913
מייל: [email protected]

פרטי מנהלת בית הספר:
עינת קאפון
טלפון: 052-2274897
מייל: [email protected]

מפקחת בית הספר: 
דברת עייני

סמל מוסד: 320150

סווג מוסד: חינוך מיוחד, תלמידים בעלי הפרעות התנהגות ובעיות רגשיות

א'-ט'

מספר תלמידים: 138